Elektrostatik Toz Boya Uygulama Kabinleri

 

Uygulama kabinleri toz boya uygulamasında verimli ve ekonomik bir işlem sağlanabilmesinde temel bir role sahiptir. Temel prensip uygulama kabininin toz boyanın dışarı kaçmasını önlemek amacıyla; olabildiğince kapalı, tabanca ve parça giriş açıklıklarının olabildiğince küçük olmasıdır.

Bu prensipler otomatik tesislerde etkili olarak uygulanabilir, ancak manuel sistemlerin yan duvarında operatörün boya atmasına izin verecek nispeten geniş bir açıklık bulunmalıdır.

Uygulama kabininin iç yüzeyi olabildiğince düzgün ve pürüzsüz olmalı, tozun birikebileceği çıkıntılar ve köşeler bulunmamalıdır.

Temizlik, kabin hava çekişi çalışırken, lastik bir cam sileceği ile kolayca yapılabilir.

Konveyör sistemi parçaların asılı olduğu askılar kabin üstünde bulunan bir yarıktan geçecek şekilde, kabin dışında hareket etmelidir. Bu düzenleme sadece toz boya kaçağını önlemekle kalmaz, daha önemlisi, konveyör zincirinin toz kaplanmasını önler. Birkaç kat pişmiş boya ile kaplanmış askıları temizlemek çok zordur. Kullanıldıktan sonra atılabilir askılar kullanmak daha ucuz ve tercih edilir olabilir.

Toz toplama havası kabinin dibinden çekilmelidir. Kabinin tabanı toz birikimini önleyecek şekilde, dipteki hava emme ağzına doğru meyilli olmalıdır. Gerektiğinde manuel bir tabanca ile rütuş yapabilmek veya az sayıdaki parçayı deneme amacıyla boyayabilmek için yan duvarda geniş bir kapak ya da sökülebilir bir panel bulunması tercih edilir.

Uygulama kabini, etrafa saçılan boyanın besleme sistemine geri döndürülmek üzere verimli olarak toplanmasını ve taşınmasını sağlamalıdır. Bu demektir ki, verimli bir çalışma için, kabin içinde dikkatle kontrol edilen bir hava akımı ön şarttır.

İdeal olarak, boya püskürtme alanında hava durgun olmalı, bu sayede tabancadan çıkış hızı ve elektrostatik kuvvetler toz boya taneciklerini parçaya taşıyan, tam bir kontrol sağlayabilmelidirler.

Ancak uygulama yapılan alan içinde dikkatle kontrol edilen bir hava akımı da bulunmalıdır. Bu kontrollu hava akımı kabindeki açıklıklardan parçaya, oradan da kabin tabanındaki hava çıkışına yönelmelidir.

Bu hava akımı çeşitli amaçlara hizmet eder:

Kabin içindeki toz boya konsantrasyonu patlama sınırının (1 m3 hava içinde 10 gr. toz) oldukça altında tutar.

Kabinde biriken toz miktarını azaltır ve toz boya geri kazanım sisteminin ilk safhasıdır.

Bir sınırlama yaratarak, yangın durumunda sadece püskürtme alanının zarar görmesini sağlar.

Kabin içinde negatif basınç oluşturarak, saçılan boyanın dış atmosfere sızmasını önler.

Uygulama kabini civarının temiz kalmasını sağlar.

Kabinden toz boya çıkışını engellediğinden, manuel uygulamalarda operatörlerin çalışabileceği temiz bir ortam sağlar.

 

Temel amaç bunlardan birincisidir. Bunu sağlamak için gerekli hava hızı, tabancaların hep beraber çalıştıklarında püskürttükleri toz boya miktarı hesaplanarak ve ortalama olarak parça üzerinde biriken toza göre düzeltme yapılarak belirlenmelidir.

Geri kalan amaçlara ulaşabilmek için , kabin çıkışında 0.4-0.5 m/sn.lik doğrusal bir hava hızı yeterlidir.

Birinci amacı gerçekleştirebilmek daha yüksek bir hava hızı gerektirdiğinde, bu durum kabin tavanına filtre panelleri yerleştirerek telafi edilebilir.

Uygulama kabinleri metal ya da plastikten yapılabilir. Malzeme seçimi işçilik maliyetleri, kabinden beklenen ömür, inşa kolaylığı, ekonomi ve yasal düzenlemeler gibi yerel koşullara bağlıdır. Avrupa’da ve Türkiye’de genellikle metal kabinler kullanılmaktadır. Bu kabinler uygun boy ve şekilde kolayca imal edilebildiği gibi, uzun bir ömür ve yüksek bir yangın koruması sağlar.

Ancak metal kabinlerin duvarları ve tabanı statik elektrik yüklü toz boya taneciklerini çektiğinden, renk değişimi sırasında yapılması gereken temizlik zaman alır. Metal kabinler toz boya tabancalarının verimini düşürdüğü gibi, metalin kütlesi ve yakınlığı nedeni ile, kaza sonucu elektrik arkı oluşma olasılığını da artırır.

Fiberglastan, akrilikten, polietilen veya bütirat levhalardan yapılan plastik kabinler toz boyayı metal yüzey kadar kolay tutmadığından, daha kolay temizlenebilen bir yüzeye sahiptir. Tabancanın Aktarma Verimi daha yüksektir ve kaza sonucu elektrik arkı oluşma ihtimali daha azdır. Diğer yandan üretilmesi daha zordur ve pahalıdır.

Uygulama kabininin ana görevi geri kazanım sisteminin ilk adımını oluşturmak; tozu toplamaktır. Bu  amaçla gerekli hava akımı genellikle toz toplayıcıya bağlı bir fan ile sağlanır.

Uygulama kabini boyutları ve tasarımı esas olarak boyanacak parçaların boyut ve şekli, konveyör sisteminin hızı ile belirlenir. Açıktır ki, otomatik tesislerde tabanca sayısını, düzenini, hareket yörüngesi ve hızını, toz boya besleme oranını, püskürtme şeklini belirlemek amacıyla tasarımdan önce deneme çalışması yapılmalıdır.

Uygulama kabini tasarımı belirlendikten sonra, toz toplayıcı, hava emme fanı kapasitesi, hava boru hattı çapı vs. hesaplanabilir. Toz toplayıcı uygulama kabinine olabildiğince yakın olmalıdır. Bu yakınlık, gerekli fan kapasitesi ihtiyacını ve hava tesisatı boyunu en aza indirir.

Genellikle 20 m/sn.lik bir hava hızı saçılan boyayı toz toplamaya taşımaya yeterlidir. Kabin içindeki hava akımı çeşitli şekillerde olabilir. Aşağı çekişli kabinlerde hava kabindeki açıklıklardan girerek, bütün kabin tabanını oluşturan bir huniden çekilir. Bu huni taban toz boyanın birikebileceği köşe ve çıkıntılara sahip olmamalıdır.

Arkadan çekişli kabinlerde, hava kabinin gerisinde bulunan bir grup dağıtma paneline doğru çekilir. Hava akımı toz boyanın parçanın etrafından dolaşmasını sağlar. Ancak saçılan toz boya zeminde birikme eğilimi gösterir. Bazı kabinler hem aşağıdan hem de arkadan çekişlidir.

Zemini hareketli uygulama kabinlerinde tabancalar ve yükleme sistemi normaldir, ancak kabinin tabanı hareket eden bir konveyör bandından oluşur. Tozlu hava filtre malzemesinden yapılmış bu banda doğru çekilir. Bantın üzerinde biriken toz boya kabinin bir ucunda vakumla alınır ve toz boya bir siklon yardımıyla havadan ayırılır. Bu sistemin avantajı; daha az hava ile çalışması, dolayısıyla geri kazanım biriminin daha küçük olmasıdır.